Steel Wings of Apocalyptic Fire
$ 0
Kullanan: Doom

Apocalyptic Fire
Steel Wings of Apocalyptic Fire
Runed Bracers of Apocalyptic Fire
Demonhide Girdle of Apocalyptic Fire
Steel Horns of Apocalyptic Fire
Infernal Pauldrons of Apocalyptic Fire
Kıyamet Ateşinin Şeytan Kılıcı
Tail Plates of Apocalyptic Fire
Altı ve altmış kez kanatları damgalandı ama artık en iyi zırhla krizalit hale geldiler.